Als gediplomeerd Doctor of Chiropractic of Master in Chiropractic is het mogelijk om lid te worden bij de DCF. Als DCF lid dient er voldaan te worden aan de Professionele standaard van de SNRC, zie onderstaand.

Het DCF lidmaatschap is inclusief:

Het inschrijfgeld voor de DCF bedraagt eenmalig € 125,-.
De contributie voor 2023 bedraagt € 1500,- en wordt pro rato berekend.
Het inschrijfgeld en de contributie dienen te worden overgemaakt naar rekening NL49 RABO 0377014893 ten name van de Dutch Chiropractic Federation onder vermelding van uw naam en lidnummer.

Om lid te kunnen worden dient u onderstaand aanmeldformulier DCF geheel ingevuld en voorzien van de verzochte bijlagen te sturen naar de DCF. U kunt het sturen per post naar de DCF aan de Rijnsingel 13 te 2987 SB Ridderkerk of u kunt het mailen naar dcfchiropractie@gmail.com.

Als bijlage wordt onder andere verzocht om een bewijs van de Nederlandse taal. Alvorens u lid kunt worden dient u minimaal Nederlands niveau A1 te beheersen en dient u het taalexamen voor chiropractoren met goed gevolg te hebben afgelegd. Onderstaand het document taaleis met daarin de termijnen waarin bepaalde taalniveaus behaald dienen te zijn. Tevens onderstaand het document taalexamen voor chiropractoren waarin wordt uitgelegd wat  er verwacht kan worden van dit examen. Om in te schrijven voor het taalexamen voor chiropractoren dient u een email te sturen naar de DCF dcfchiropractie@gmail.com. Hierin vermeldt u uw naam, telefoonnummer, emailadres, hoe ver u bent met het leren van niveau A1 en eventueel tijdverschil. De kosten voor dit examen bedragen € 120,- en dient u over te maken naar de DCF NL49 RABO 0377014893 (BIC is RABONL2U) onder vermelding van uw naam en taalexamen. Naar aanleiding hiervan zal de examinator contact met u opnemen voor nadere informatie en om een examendatum met u in te plannen. U dient er rekening mee te houden, dat het ongeveer een maand duurt alvorens u examen kan doen. Het examen wordt afgenomen via Skype. Bij aanvang vraagt de examinator u om u te legitimeren en tijden het examen geeft hij of zij nadere instructies. Na afloop van het examen geeft de examinator de resultaten en enige taalfeedback door aan zowel u als de DCF.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een collectieve verzekering die loopt bij de Nationale Nederlanden via de volmacht van de NVO groep op onderstaande polisvoorwaarden en polisblad.
De verzekering is uitsluitend geldig binnen Nederland. Er geldt een eigen risico van € 125,-.
Gedekt is de bedrijfsaansprakelijheid als chiropractor. Wanneer de chiropractor aansprakelijk zou worden gesteld door derden dan dient de aansprakelijkheidsteller de aansprakelijkheid van de chiropractor aan te tonen door het overleggen van verklaringen van tenminste twee geneeskundigen, bv. de huisarts en een onafhankelijk arts waaruit de betrokkenheid van de chriopractor duidelijk blijkt. De aansprakelijksteller dient er rekening mee te houden dat een chiropractor nooit de werking van de behandleing kan garanderen. Als elke medische behandelaar spant de chiropractor zich in om de patient zo goed mogelijk te helpen.

Voor nadere informatie en vragen kunt u mailen naar dcfchiropractie@gmail.com of bellen naar +31(0)6-55527766

 

Lid worden

logo dcf site

Chiropractoren
organisaties

ICA

SNRC

CCA

NCA

logo ICA

Patiënten
vereniging

VPRC

Geschillen
instantie

SGRC