De DCF (Dutch Chiropractic Federation) behartigt de belangen van de leden van de ICA (International Chiropractors Association) in Nederland. De ICA werd in 1926 door Dr. B.J. Palmer opgericht en is de oudste en met haar meer dan 8000 leden één van de grootste beroepsverenigingen van chiropractoren in de wereld.

Naar aanleiding van de Europese regelgeving op het gebied van het mededingingsrecht werd in overleg met de ICA in het jaar 2000 besloten om de DCF op te richten. De DCF is met de ICA geassocieerd en volgt strikt de regels, de inzichten en het beleid van de ICA aangepast naar de Nederlandse regelgeving.