Klachten

Op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg zijn zorgverleners verplicht een klachtenregeling te hebben. Klachten over leden van de DCF worden behandelt door de Stichting Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC). De klachtenfunctionaris zal kijken of het mogelijk is voor beide partijen tot een oplossing te komen.

Meer over de klachtenregeling en het indienen van een klacht kunt u vinden op door op deze link te klikken:

https://registerchiropractor.nl/klachten

Indien u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u naar de rechter gaan op een klacht indienen bij de erkende geschilleninstantie Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren. Uitspraken van de geschilleninstanties in de zorg zijn terug te vinden op de website van Geschillendossier.nl